Dokumentu honetan jasotzen diren Salmenta Baldintza Orokorrek Sucesores de Urbistondo SL enpresaren (aurrerantzean, “Hotel de Londres y de Inglaterra”); IFK: B-20673059; helbidea: Zubieta kalea 2, 20007 Donostia-San Sebastián, Espainia; Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago: 1771 liburukia, 0 liburua, 1. folioa, 8. atala, SS-16238 orria, 1. inskripzioa; telefono-zenbakia: 943440770; helbide elektronikoa (ezarri email helbidea) eta bezeroen edo online boutikean eskainitako produktu edo zerbitzu bat erosi nahi duten pertsonen (https://boutique.hlondres.com/es /) arteko harremanak arautzen dituzte. (Aurrerantzean, “bezeroa”). Baldintza horiek esklusiboki aplikatzen zaizkie azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren ondorioetarako kontsumitzailetzat hartzen diren pertsona fisikoei. Londresko eta Ingalaterrako hotelen eta bezeroaren arteko harreman guztiak Salmenta Baldintza Orokor hauetan xedatutakoaren arabera arautuko dira. Baldintza horiek osatuko dute alderdien arteko kontratua, salbu eta alderdiek uko egin ezinezko arauren baten aurka egiten badute; kasu horretan, azken hori izango da nagusi. Hotel de Londres y de Inglaterra-k eskubidea izango dute salmenta-baldintza orokor hauek edozein unetan aldatzeko. Produktu bat erosteak edo zerbitzu bat kontratatzeak berekin dakar bezeroak salmenta-baldintza orokor hauek onartzea.

 

1 - XEDEA

Baldintza hauen xedea da bi aldeen betebeharrak zehaztea, Hotel de Londres y de Inglaterra-k bezeroari produktu eta zerbitzuak urrutitik saltzeko esparruan.

 

2 - ESKAERA

Bezeroak zuzenean egin dezake eskaera online dendaren bidez, posta elektronikoz edo telefonoz erreserben ordezkari baten bidez. Eskaera orok produktuen prezio, baldintza eta espezifikazio guztiak onartzea dakar. Bezeroak berariaz onartzen ditu salmenta-baldintza orokor hauek, eskaera berretsi aurretik. Hotel de Londres y de Inglaterra-k eskaeraren unean erregistratutako datuek agerian uzten dute bezeroak salmenta-baldintza orokor hauek ezagutzen eta onartzen dituela. Eskaera bat egin aurretik, bezeroari produktua bidaltzeko baldintza orokorren berri eman zaio. Baldintza horiek www.gls-spain.es webgunean ere eskura daitezke, bidalketa egitea bidezkoa balitz. Beraz, eskaera egiteko unean, bezeroak espresuki onartzen ditu bidalketa-baldintza horiek. 

 

3 - PREZIOAK ETA ORDAINKETA

Produktu eta zerbitzuak eskaera egiten den unean indarrean dagoen prezioan ematen dira, eta online boutikean argitaratutakoak izango dira. Prezioak eurotan adierazita daude, zerga guztiak barne, bidalketa-gastuak izan ezik (bidalketa bidezkoa bada). Horrek esan nahi du Espainiako BEZa tasa normalean aplikatzen dela. Edozein tarifa-aldaketa produktuen edo zerbitzuen prezioari egokitu eta gehitu dakioke eskaera egiten den unean. Europar Batasunetik kanpo bidalitako produktu guztien prezioa zergarik gabe kalkulatuko da. Baliteke aduana-zergak, tokiko zergak, inportazio-lizentziak edo gobernuaren zergak aplikatzea. Eskubide eta zerga horiek bezeroaren kontura izango dira erabat, herrialdeko agintari eta/edo erakunde eskudunei ordaintzeko aitorpenei dagokienez. Eskaerak eurotan ordainduko dira kreditu-txartel honekin: VISA, MASTERCARD edo AMERICAN EXPRESS. Bezeroari bere kreditu-txartelean kargatuko zaio zenbatekoa, eskaera izapidetzen den egunean edo, beranduenik ere, produktuak bidaltzen diren edo zerbitzua ematen den egunean. Produktuek Londresko eta Ingalaterrako hotelen jabetzakoak izaten jarraituko dute, bezeroak guztiz ordaindu arte.

 

4 - ESKURAGARRITASUNA

Gure produktuen, zerbitzuen eta prezioen eskaintza baliozkoa da zerbitzu jakin batzuk emateko stocka eta datak eskuragarri dauden bitartean. Produktu bat erabilgarri ez badago edo bezeroak zerbitzu bat emateko aukeratutako data bat ez badago, Hotel de Londres y de Inglaterra-k bezeroari jakinarazi behar dio, eskuragarri ez dagoela egiaztatu bezain laster. Hotel de Londres y de Inglaterra-k ordea, eskaera baten entrega zatitzeko aukera izango du, eskatutako produkturen bat aldi baterako erabilgarri ez badago. Hotel de Londres y de Inglaterra-ri produktu edo zerbitzu baten eskaera bat egin ondoren eskuragarri egoteari uzten badio, bezeroaren kreditu-txartelean ordainduko da, egoeraren berri eman ondoren, gehienez ere 15 laneguneko epean.

 

5 - ENTREGATZEA

Bidalketa bidezkoa bada, produktuak bezeroak eskaera egitean emandako entrega-helbidera bidaliko dira. Entrega hamar (10) eguneko epean egingo da, gutxi gorabehera, baldin eta Europar Batasuneko herrialdeetara bidaltzen bada. Bidalketa-gastuak ez daude sartuta online boutikean argitaratutako produktu eta zerbitzuen prezioan, eta bezeroari zehaztuko zaizkio eskaera egiteko unean. Europar Batasunetik kanpoko edozein bidalgairi dagokionez, entrega-epea eta horrek dakartzan gastuak aldatu egin daitezke helmugaren arabera. Gastu gehigarriak aplika daitezke uharteetarako bidalketetarako (adibidez, Ré uhartea, Kanariar Uharteak, Balear Uharteak, etab.). Produkturen bat erabilgarri ez dagoelako bidalketa zatikatu behar bada, bezeroak bidalketa bakar bati dagozkion gastuak baino ez ditu ordainduko. Garraio-enpresa batek egiten ditu bidalketak. Hotel de Londres y de Inglaterra-k ez ditu bere gain hartzen bidalketa-atzerapenaren ondorioak. Bezeroak entregatzeari buruzko kontu guztiak jakinarazi behar dizkio Hotel de Londres y de Inglaterra-ri eta garraiolariari (adibidez, kaltetutako paketea, dagoeneko irekita dagoena...), produktua jaso eta hiru (3) eguneko epean.

 

6 - BALIOZKOTASUNA

TGure bonu eta bale guztiek urtebeteko balioa dute erosten direnetik, eta dagokion establezimenduaren erabilgarritasunaren mende daude. Eskuratutako zerbitzua eman behar izan den epetzat hartzen da urtebeteko aldia. Zerbitzua emateko data aukeratzeko, aldez aurretik online erreserba egin beharko da opari-/bale-bonuan emandako estekaren bidez, edo, bizilekurik gabeko esperientzia bada, telefonoz edo posta elektronikoz. Nahitaezkoa da aldez aurretik erreserba egitea eta bonua/balea dagokion establezimendura iristen denean aurkeztea.

 

7 - ATZERA EGITEKO ETA DIRUA ITZULTZEKO ESKUBIDEA 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren Testu Bateginaren 103 (l) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gure online boutikean eskainitako produktuak eta zerbitzuak etxebizitza, janaria eta aisialdi-jarduerekin lotutako zerbitzuak zerbitzatzeaz bestelako helburuetarako direnez, bezeroak ez du atzera egiteko eskubiderik izango erosketa egin ondoren. Ondorioz, gure opari-bonu eta bale guztiak ez dira itzulgarriak, eta ordaindutako zenbatekoaren % 100eko zigorra izango dute kitatu izanagatik. Era berean, ez da onartzen aldaketarik zerbitzuak emateko bezeroak kontratatutako datetan. Entrega fisikoa duen opari bonoren batek akatsen bat badu, bezeroak berehala jakinarazi beharko dio Hotel de Londres y de Inglaterra-ri, eta bonoa helbide honetara itzuli beharko du, jaso eta 10 egun balioduneko epean: Hotel de Londres y de Inglaterra (Zubieta kalea 2, 20007 Donostia). Produktua jasotzean, eta egiaztapen kualitatibo eta kuantitatiboa egin ondoren, Hotel de Londres y de Inglaterra-k, bezeroak aukeratuta, produktua aldatu edo itzuliko du. Kasu horretan, itzultze-gastuak bezeroari itzuliko zaizkio, hasieran fakturatutako bidalketa-kostuan oinarrituta. Dirua zuzenean itzuliko da bezeroaren kreditu-txartelean, Hotel de Londres y de Inglaterra-k produktua jaso eta 15 lanegun edo gutxiagoko epean.

 

8 - ERANTZUKIZUNAK

Eskainitako produktuak eta zerbitzuak bat datoz Europako legeriarekin. Hotel de Londres y de Inglaterra-k ez du inolako erantzukizunik hartuko bere gain, Europar Batasuneko kide ez den herrialde bateko legeriara egokitzen ez badira. Bezeroaren erantzukizuna da tokiko agintariekin egiaztatzea eskatutako produktuak inportatzeko edo erabiltzeko aukerak. Gure boutikean agertzen diren produktuen argazkiek ez dute kontratu-izaerarik. Hotel de Londres y de Inglaterra-k ezin izango dira erantzuletzat hartu kontratua ez betetzeagatik uholdeak, suteak, istiluak, greba orokorra edo partziala daudenean, bereziki garraio- edo komunikazio-zerbitzuetan.

 

9 - ZUZENBIDE APLIKAGARRIA – AUZIAK 

Auzia izanez gero, alderdien arteko adiskidetasunezko akordiorik lortzen ez bada, baldintza hauek Espainiako legeriaren mende egongo dira. Auzirik izanez gero, bezeroak eta Londresko eta Ingalaterrako hotelak berariaz erabakitzen dute Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzea eta legokiekeen beste edozein foru orokor edo bereziri uko egitea

 

10 - SALMENTA TERMINOEN ETA BALDINTZEN ALDAKETAK 

Londresko eta Ingalaterrako hoteleko salmentaren terminoak eta baldintzak aldatzea. Salmenta baldintza orokorrak edozein unetan aldatzeko eskubidea gordetzen da.